ห้องประชุม และ จัดเลี้ยง

ห้องประชุมและจัดเลี้ยง ระวี, วารี, และ ธารา สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 20-120ท่าน ครบทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสัมนาหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ อีกทั้งยังมีพื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านจะสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้

FUNCTION ROOM ระวี ธารา วารี
Size (M)
W x L x H
7.90x17.60x2.5 9.40x7.90x2.5 9.40x16.15x2.5
Area (M2) 139 74.26 151.81
Theatre 120 40 120
Class Room 80 30 60
Buffet 90 - 100
Cocktail Reception 60 - 100
Board Reception 50 20 40
Chinese Style 72 - 72